Återvinning och producentansvar  

En vacker dag ska bilen skrotas! 

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 
Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem. Genom samarbete med Stena Recycling AB uppfyller Hedin Premium Car AB lagen om producentansvar.  

 
Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på Mobility Swedens hemsida.