Vintertips för kalla dagar 

Ladda bilen 

Om möjligt, försök att ladda batteriet varje natt så du alltid har tillräckligt med laddning när du börjar köra en kall vintermorgon. 
 

Förvärm bilen 

I HONGQI-appen kan du förinställa när bilen ska förvärmas. Om du startar uppvärmningen en stund innan du ska köra, helst medan bilen laddas, är bilen redan varm när du börjar köra. På så sätt använder du mindre av batteriet för att värma kupén. 
Observera att förvärmning av kupén inaktiveras när batterinivån är under 20 %. 
 

Uppvärmningsfunktioner 

Värmeelement, sätessvärmare och uppvärmd ratt är mer energieffektiva sätt att värma bilen än värmesystemet. Om du dessutom sänker kupétemperaturen med 1-2 grader minskar elförbrukningen. 
 

Sänk hastigheten 

På svenska vintervägar är det alltid klokt att sänka hastigheten på grund av halka och snöbelagda vägar. Genom att sänka hastigheten använder bilen mindre energi och du får längre räckvidd. 
 

Använd ECO-läge 

I ECO-läget optimerar bilen räckvidden genom att begränsa strömförbrukningen på olika funktioner, som den tredje skärmen och massagesätet (gäller Exclusive), samt begränsar motoreffekten. 
 

Sänk inomhustemperaturen 

Om du ställer in klimatanläggningen på 20-21 grader kan du få längre räckvidd än om den är inställd på 25+. Stäng även innergardinen till takluckan för att spara ytterligare på värmning av kupén. 
 

Ta extra väl hand om 12-voltsbatteriet 

Ett urladdat 12V-batteri är en vanlig utmaning för de flesta elbilar i Sverige. Statistik från assistansföretagen visar att ett urladdat 12V-batteri är en av de vanligaste orsakerna till utryckningar året runt för elbilar. Kyla, korta resor och långa perioder utan användning är några av utmaningarna. 
 

Om WLTP 

Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) används för att typgodkänna - och därmed beräkna skatter för - bilar. Metoden har utvecklats av EU, och från och med den 1 september 2018 måste alla nya modeller testas enligt WLTP. 
 
Testet genomförs i ett laboratorium med ett standardiserat körmönster och helt specificerade klimatförhållanden, och kompletteras med körning på väg. Detta körmönster återspeglar ofta inte vardagliga förhållanden, särskilt inte i Sverige under vintern. 
 
Bilens vikt och luftmotstånd innebär att skillnaden mellan den angivna WLTP-räckvidden och den faktiska förbrukningen kan vara stor när bilen har ett körmönster som avviker från WLTP-testcykeln. Detta gäller särskilt om en stor del av körningen sker i höga hastigheter, vid låga temperaturer och i kuperad terräng. Till exempel utförs WLTP-testerna i en genomsnittlig hastighet på 46,5 km/timme, med avslagen klimatanläggning och i 23 grader varmt, medan den svenska vintern kan vara långt ifrån 23 plusgrader. [No text in field]