DET HÄR BÖR DU VETA OM ELEKTRISKA BILAR

Teknologin i drivsystemet på en elbil skiljer sig från den i en bil med förbränningsmotor. Elbilar använder ofta den senaste teknologin och erbjuder olika möjligheter. Det är viktigt att förstå elbilens egenskaper och hur den fungerar, samt alla aspekter av laddning.

Räckvidd på elbilar

Flera faktorer påverkar räckvidden på elbilar i större utsträckning än vad som är fallet för bilar med förbränningsmotor. Det är viktigt att komma ihåg att den standardiserade räckvidden (WLTP) endast gäller under specifika förhållanden som återskapas i laboratorietesten vid europeisk typgodkännande. Den verkliga räckvidden varierar dock kraftigt beroende på faktorer som:

• Utomhustemperatur: räkna med betydligt kortare räckvidd under kalla vinterdagar.

• Snö och slask, vinterdäck och våt vägbana ökar rullmotståndet och minskar räckvidden.

• Körstil: höga hastigheter och aggressiv körning ökar energiförbrukningen och minskar räckvidden.

• Uppförsbackar, till exempel i bergsområden, minskar räckvidden betydligt.

• Taklast och fullt lastad bil minskar räckvidden.

• Däck: vinterdäck har högre rullmotstånd än sommardäck.

HONGQI E-HS9 har en uppgett elektrisk räckvidd på upp till 465 km enligt WLTP-standarden med 99 kilowatts batteripaket och 515 km med 120 kilowatts batteripaket. WLTP står för Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedure och är ett test som utförs i ett laboratorium med ett standardiserat körmönster och helt specificerade klimatförhållanden. Detta WLTP körmönster återspeglar ofta inte vardagliga förhållanden, särskilt inte i Sverige under vintern. Därför anser vi att det är viktigt att du som kund får ta del av informationen i detta dokument.

Räckvidd och elektrisk förbrukning är variabler som varierar under varje körning. Om temperaturen till exempel är -10 grader kommer detta nödvändigtvis att påverka bilens batteri jämfört med när det är 15 grader varmt ute. Andra variabler kan inkludera antalet passagerare eller annan last, väg- och väderförhållanden.

Bilens vikt och luftmotstånd innebär att skillnaden mellan den angivna WLTP-räckvidden och den faktiska förbrukningen kan vara betydande när bilen har ett körmönster som avviker från WLTP-testcykeln. Detta gäller särskilt om en stor del av körningen sker i höga hastigheter, med tung last eller vid låga temperaturer, och framförallt i kombination av ovanstående förhållanden.

Laddning och laddningshastighet

Laddning och laddningens hastighet påverkas av olika faktorer, inklusive batteriets laddningsstatus och luft- och batteritemperatur:

• Det tar längre tid att ladda ett kallt batteri än ett uppvärmt batteri.

• Förvärmning av batteriet före laddning förbättrar laddningens hastighet, tex genom körning.

• Försök att ladda på väg till din destination när batteriet är varmt.

• Det finns olika leverantörer av laddningsstationer och snabbladdare, och det är viktigt att förstå hur de används. Se till att skapa användarprofiler i förväg.

• Kom ihåg elsäkerhet vid hemmaladdning!

• Undvik köer vid laddningsstationerna - ladda när du kan, inte när du måste!

Ytterligare information att känna till

Modern teknik kan kräva systemuppdateringar med en något högre frekvens än vad man är van vid från tidigare, vilket också påverkar bilens optimala användning.

En elbil har färre komponenter i motor och drivlina, vilket innebär att serviceprogrammen är mindre omfattande. Det är dock mycket viktigt att följa bilens tillverkares instruktioner för service och serviceintervaller.

Bilen är utrustad med olika styrsystem och sensorer; detta är en säkerhetsaspekt och det är mycket viktigt att ägaren eller användaren bekantar sig med hur de fungerar i olika situationer.

Många elbilar är relativt tunga på grund av bilens konstruktion. Tillsammans med högt vridmoment och kraftfull motor, samt ofta stora hjul med låg profil, kan detta leda till ökad slitning på däcken jämfört med vad man är van vid från tidigare. Detta beror självklart också på körstil och körmönster.

Elbilar har så kallad regenerering av elektricitet, där elmotorerna används som bromsar. Detta innebär vanligtvis att bilens konventionella bromsar används mindre. En följd av detta kan vara korrosion på bromsskivorna under de speciella förhållanden som råder med vinterväghållning på svenska vägar. Medveten användning av bromspedalen med jämna mellanrum kan öka livslängden på skivor och klossar